oriel Tan yr Hall gallery - paintings...prints...framing...ceramics...cards...crafts...books

Iola Edwards

 
Mae celf wedi bod yn rhan annatod o`m magwraeth ers cyn cof gyda cherfluniau affricanaidd ym mhob cornel o`m cartref a gwaith fy nhad ac eraill yn llenwi pob gwacter yn y ty. Felly pan ddaeth tro ar fyd a sylweddoli fod rhaid newid cyfeiriad yn fy mywyd, cefais fy annog i droi yn ol at fyd celf. A dyna wnes i. 

Rwyf wedi cael fy nghyfareddu gan linellau a phatrymau y tir a`r amgylchfyd erioed;  (byddwn yn synnu at linellau dramatig Carndochan ar eira bob blwyddyn) ac erbyn hyn mae`r nodweddion yma yn ganolog yn fy ngwaith. 

Nid wyf yn mynd ati i gopio yn llafurus ond yn hytrach yn defnyddio`r delweddau fel sbarc i danio`r dychymyg. Bydd y gwaith cofnodi ac arsylwi yn dechrau ar ffurf sgets a ffotograffiaeth, ond wrth drosglwyddo`r syniadau ar ganfas, drwy nifer o gyfryngau , bydd rhaid gadael i`r llinellau lifo yn rhydd fel y mynnant, gan blethu teimlad, rhythm ac awyrgylch i greu y cyfanwaith terfynol. 

Fy nod yw adlewyrchu y rhyfeddod a`r cyfaredd hynny yn fy ngwaith.
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Website Builder provided by  Vistaprint